Ansøgningsprocessen  

Opslået stilling

Når vi hos Marel har en ledig stilling, opslår vi denne via en række medier såsom Jobindex, Linkedin med flere. Ansøgning til stillingen skal ske via vores hjemmeside Marel.com. Vores elektroniske rekrutteringssystem sikrer, at alle ansøgninger indsendt via vores hjemmeside bliver sendt direkte til HR og den ansættende leder. Ansøgningerne vurderes løbende og vi bestræber os på at vende tilbage til ansøgerne så hurtigt så muligt – uanset om der skal gives et afslag, eller om der skal indkaldes til første samtalerunde.

Afhængig af stillingstype afholder vi 2-3 samtalerunder. Første indledende samtale vil være med den ansættende leder og evt. en kollega fra afdelingen. Anden samtale vil blive afviklet af den ansættende leder og HR, som vil teste kandidaten og give feedback på testresultatet. En eventuel tredje samtale kan afholdes, hvis der er behov for det med henblik på uddybning af yderligere spørgsmål, referencer samt praktiske oplysninger og forventningsafstemning.
Alle ansøgere, der har været til samtale hos Marel og som ikke fik jobbet, vil blive kontaktet telefonisk med nærmere begrundelse for afslaget.

Uopfordrede ansøgninger

Når du uopfordret søger en stilling ved Marel gennem vores hjemmeside har du mulighed for at vedhæfte din ansøgning, CV og relevante eksamenspapirer. Du vil desuden blive spurgt til din uddannelsesmæssige baggrund, tidligere erhvervserfaring samt en række andre oplysninger. Ansøgningen vil via det elektroniske rekrutteringssystem sendes til HR. Når du har sendt os din ansøgning, vil du herefter modtage en mail som bekræftelse på, at HR har modtaget denne.

Når vi modtager en uopfordret ansøgning, vurderer vi profilen ud fra ansøgningen og kontakter derefter lederen i de afdelinger, som kan være relevante for netop denne profil.

Skulle vi ikke på ansøgningstidspunktet have behov en medarbejder med netop denne profil, vil vi gemme ansøgningen i vores rekrutteringsdatabase i en periode på tre måneder, hvorefter din situation højest sandsynligt har ændret sig.  Skulle der i løbet af denne periode ikke have vist sig nogen ledige stillinger, der matcher ansøgerens profil, sendes der en mail til ansøgeren. Ansøgeren kan heri give lov til at denne ansøgning og CV gemmes hos os i yderligere tre måneder. Reagerer kandidaten ikke på mailen, slettes ansøgning og CV automatisk.
Du er til enhver tid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning, som vi vil behandle hurtigst muligt.

Se også :